Witaj w Naszym Sklepie!

I Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Premiumgastro, znajdującego się pod adresem www.premiumgastro.pl, określa zasady składania zamówień, sprzedaży i realizacji wysyłki produktów przez Sklep Internetowy Premiumgastro, zwany dalej „Sklepem”.

2. Wencel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Potockich 105A, 04-534 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000119115; NIP 526-10-03-253. Bezpośredni kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@premiumgastro.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 613 32 12.

II Aby dokonać zakupów w Naszym Sklepie możesz albo założyć konto albo zamawiać produkty bezpośrednio po ich wybraniu uzupełniając dane niezbędne do wysyłki.

A. Żeby założyć konto musisz podać swoje podstawowe dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres do wysyłki), adres e-mail i numer telefonu, a także ustalić hasło dostępu. Po uzupełnieniu danych Twoje konto jest już aktywne i od tej chwili możesz dokonywać zakupów w Naszym Sklepie!

B. Żeby dokonać zakupów bez konieczności tworzenia konta po przejściu z produktem do kasy musisz uzupełnić swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres do wysyłki), adres e-mail i numer telefonu.

Zakładając konto lub dokonując zakupów bez jego tworzenia powinieneś wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jest to niezbędne do tego byśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie.

Możesz ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.

III Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych masz prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. W tym celu powinieneś zalogować się na swoje konto i w zakładce „Zmiana danych” dokonać aktualizacji danych. Możesz także trwale usunąć konto. Piszemy o tym poniżej, w pkt. XII.

IV Po wybraniu produktów, które chcesz kupić, powinieneś wybrać sposób dostawy i sposób płatności a następnie kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. Po potwierdzeniu lub uzupełnieniu danych do wysyłki kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza, że właśnie dokonałeś zakupu w Naszym Sklepie (zawarłeś umowę sprzedaży).

V Zakupiony przez Ciebie towar wysyłamy po otrzymaniu środków pieniężnych na Nasz rachunek bankowy. Na przelew masz 7 dni. Możesz również wybrać przesyłkę za pobraniem. Wtedy będziesz zobowiązany do zapłaty z chwilą otrzymania towaru.

VI Zakupiony towar otrzymasz maksymalnie do 30 dni liczonych:

– od daty otrzymania przez Nas zapłaty, bądź

– od chwili wybrania przez Ciebie przesyłki za pobraniem.

Oferowane przez Nas rodzaje dostawy to: kurier. Więcej informacji o nich, w tym ich kosztach, znajdziesz w trakcie dokonywania zakupu, przy wyborze rodzaju dostawy. Dostawy do innych państw realizujemy wyłącznie po indywidualnych uzgodnieniach.

VII Wszystkie sprzedawane przez Nas towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. I taki towar dostarczymy do Ciebie. W razie wykrycia przez Ciebie wad (pamiętaj, masz na to dwa lata od momentu otrzymania towaru!) skontaktuj się z Nami pod podane w pkt. XIV dane. Rozpatrzymy Twoją reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni od jej otrzymania. O jej wyniku poinformujemy Cię mailem lub listownie, w zależności od formy kontaktu, którą wybrałeś.


VIII Na towar może zostać udzielona gwarancja. Taką informację, wraz z warunkami tejże gwarancji, znajdziesz przy opisie towaru.

IX Oczywiście przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w pouczeniu o odstąpieniu, które zamieszczamy poniżej. Odnajdziesz tam również wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu możesz Nam również przesłać na Nasz adres e-mail podany w pkt. XIV.

X Warunkiem koniecznym do korzystania z Naszego sklepu jest dostęp do komputera lub smartfona posiadającego jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji co najmniej 19.0, Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0.8112.16421, Opera w wersji co najmniej 12.14, Chrome w wersji co najmniej 25.0.1364.97 lub Safari w wersji co najmniej 5.1.7, jak również dostęp do Internetu i aktywny adres e-mail.

XI Nasz Sklep może korzystać z cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do Twojego komputera i identyfikujących Ciebie w Internecie w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania ze sklepu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku Twojego komputera.

XII W razie jakichkolwiek zastrzeżeń z Twojej strony odnośnie świadczonych przez Nas usług drogą elektroniczną skontaktuj się z Nami pod podane w pkt. XIV dane. Rozpatrzymy Twoją reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni. O jej wyniku poinformujemy Cię mailem lub listownie, w zależności od formy kontaktu, którą wybrałeś.

Gdybyś nie chciał już robić zakupów w Naszym Sklepie i chciałbyś usunąć swoje konto wystarczy, że prześlesz do Nas swoją prośbę w tej sprawie. Twoje żądanie uwzględnimy bez zbędnej zwłoki.

XIII Powyższe zasady stanowią zarazem regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

XIV W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie powyższych zasad skontaktuj się z Nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, udzielimy Ci wszelkich wyjaśnień.

Możesz się z Nami skontaktować w następujących godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku pod nr telefonu: (22) 613 32 12lub adresem e-mail: sklep@premiumgastro.pl

Oczywiście możesz również skontaktować się z Nami listownie przesyłając wiadomość na adres Naszej siedziby (podany w pkt. I).

XV Wiedz również, że posiadasz m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. możesz zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,

2. możesz zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

3. możesz także otrzymać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Więcej szczegółowych informacji opisujących wyżej wymienione możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
oraz  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl

Oczywiście ewentualne spory może również rozstrzygnąć właściwy, zgodnie z przepisami prawa, sąd powszechny.

XVI A w zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Wencel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Potockich 105A, 04-534 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000119115; NIP 526-10-03-253, nr telefonu: (22) 6133212 adres e-mail: sklep@premiumgastro.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Produkty
Pokaż wszystkie produkty
×